„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС за период от една година”, съдържаща 4 обособени позиции за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения 04.09.2019г. (вкл.)

03.07.2019 • Пазарни консултации