„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за дизел-електрически локомотиви серия 07000 (ТЭ109) на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за едногодишен период”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 30.09.2019г. (вкл.)

23.07.2019 • Пазарни консултации