„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за ресорно окачване на електрически локомотиви серии 44 и 45 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период‘‘ Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 16.08.2019г. (вкл.)

23.07.2019 • Пазарни консултации