„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на хидравлични амортисьори за първично и вторично ресорно окачване на електрически локомотиви, серии 44 и 45, собственост на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 05.08.2019г. (вкл.)

24.07.2019 • Пазарни консултации