„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на номенклатурни образци и книжа необходими за експлоатационната дейност на Дирекция „Оперативна дейност” при „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период''. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 25.09.2019г.(вкл.)

30.07.2019 • Пазарни консултации