Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторна апаратура и средства за измерване“ за химически лаборатории в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 04.09.2019г. (вкл.)

20.08.2019 • Пазарни консултации