„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на технически газове за тригодишен период‘‘ за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 26.11.2019г. (вкл.)

01.10.2019 • Пазарни консултации


  1. Покана за участие в пазарни консултации.
  2. Техническа спецификация за доставка на кислород, газообразен, технически, второ качество  – Приложение № 1
  3. Техническа спецификация за доставка на ацетилен, технически – Приложение № 2
  4. Техническа спецификация за доставка на въглероден диоксид, втечнен, второ качество – Приложение № 3
  5. Техническа спецификация за доставка на фреон ‘‘R407C’’ – Приложение № 4
  6. Техническа спецификация за доставка на фреон  R134а  – Приложение № 5
  7. Техническа спецификация за доставка на азот, газообразен, технически – Приложение № 6
  8. Техническа спецификация за доставка на аргон – Приложение № 7

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения.