Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и модернизация на голямо-габаритни металорежещи машини за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 01.11.2019г. (вкл.)

11.10.2019 • Пазарни консултации