„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за електрически ТПС серии 32, 44, 45, 61 и 46200 собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 07.01.2020 г. (вкл.)

12.11.2019 • Пазарни консултации


Покана за участие в пазарни консултации...