„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на челни и странични стъкла и стъклопакети за локомотиви серии 44, 45, 46, 55,61 и мотрисни влакове серии 10, 30 и 31 за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срокът за предоставяне на индикативни ценови предложения до 08.01.2020г. (вкл.).

12.11.2019 • Пазарни консултации


Покана за участие в пазарни консултации...