„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за електрически ТПС серии 32, 44, 45, 61 и 46200 собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 28.02.2020г. (вкл.).

17.02.2020 • Пазарни консултации


     Покана за участие в пазарни консултации                                  Технически изисквания за обществена поръчка с предмет:...