„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пружини за ресорното окачване и ходовата част на електрически локомотиви серия 44 и 45”, за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози”ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 01.04.2020г. (вкл.).

17.02.2020 • Пазарни консултации


 Покана за участие в пазарни консултации                                    Технически изисквания  за доставка на пружини за ресорното окачване и...