„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на отоплителни тела, ел. уреди и оборудване на сгради, ремонтни депа, общежития и стаи за почивка“, за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози”ЕООД. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 01.04.2020г. (вкл.).

25.02.2020 • Пазарни консултации