„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 60 комплекта никел-кадмиеви акумулаторни батерии с напрежение 24V и капацитет 275±10Ah за пътнически вагони, за едногодишен период, за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози”ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 20.03.2020г. (вкл.).

02.03.2020 • Пазарни консултации