„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на елементи от управлението на страничните врати на спални вагони от серия 7071 за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 13.04.2020г. (вкл.).

12.03.2020 • Пазарни консултации


Покана за участие в пазарни консултации ...