„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на нови дървени траверси за железен път и стрелки за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за едногодишен срок“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 13.04.2020г. (вкл.)

12.03.2020 • Пазарни консултации


    Покана за участие в пазарни консултации                                                        ...