„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на номенклатурни образци и книжа за превозната и маневрена дейност“ на Дирекция „Оперативна дейност” при „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 27.03.2020г. (вкл.).

12.03.2020 • Пазарни консултации


Покана за участие в пазарни консултации...