„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: : „Авариен ремонт на покрив ЖП Общежитие“ ПС Карнобат към ППП Пловдив, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 19.03.2021г. (вкл.).

11.03.2021 • Пазарни консултации