„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на хигиенична автоматична система за поставяне на фолио върху тоалетна седалка”. Срокът за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 19.02.2022 г. (вкл.).

14.02.2022 • Пазарни консултации