„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 40 /четиридесет/ броя датчик за Хол тип МЕ – 52-2, необходими за ремонт на редуктор за задвижване на странични врати на спални вагони серии 7071 в електронната лаборатория на ВД Надежда“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 12.02.2021г. (вкл.)

04.02.2021 • Пазарни консултации