„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 70 броя системи за регистриране и записване на данни тип Teloc®4000, производство на HaslerRail, за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46200, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 17.11.2020г. (вкл.).

13.11.2020 • Пазарни консултации