„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на амортисьори”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 10.11.2021г. (вкл.).

29.10.2021 • Пазарни консултации