„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на буксови тела и части за тях”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 17.01.2022г. (вкл.).

06.01.2022 • Пазарни консултации


maks-sistem-eood.pdf
pdf, 179 KB

mzt-ad.pdf
pdf, 153 KB

trega-ood.pdf
pdf, 143 KB