Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бутилирана минерална вода. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 30.05.2022г. (вкл.).

20.05.2022 • Пазарни консултации