„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолирани обтяжки и жп материали за нуждите на поделенията при „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 29.10.2021г. (вкл.).

21.10.2021 • Пазарни консултации