Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на кръстовина за жп стрелка № 108 в ЛД Пловдив”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 17.11.2022г. (вкл.).

02.11.2022 • Пазарни консултации