Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 26.05.2022г. (вкл.).

18.05.2022 • Пазарни консултации


Покана за участие в пазарни консултации

1.Технически изисквания за лични предпазни средства (ЛПС) за персонала на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за обособена позиция 1 – Приложение 1;

2.Технически изисквания за лични предпазни средства (ЛПС) за персонала на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за обособена позиция 2 – Приложение 2;

3.Технически изисквания за лични предпазни средства (ЛПС) за персонала на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за обособена позиция 3 – Приложение 3;

4.Технически изисквания за лични предпазни средства (ЛПС) за персонала на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за обособена позиция 4 – Приложение 4;

5.Технически изисквания за лични предпазни средства (ЛПС) за персонала на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД за обособена позиция 1 – Приложение 5;

6.Технически изисквания за лични предпазни средства (ЛПС) за персонала на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД за обособена позиция 2 – Приложение 6;

7.Технически изисквания за лични предпазни средства (ЛПС) за персонала на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД за обособена позиция 3 – Приложение 7;

8.Технически изисквания за лични предпазни средства (ЛПС) за персонала на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД за обособена позиция 4 – Приложение 8;

9.Спецификация за доставка на лични предпазни средства за персонала на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД - Приложение 9;

10.Спецификация за доставка на лични предпазни средства за персонала на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД - Приложение 10;

11.Образец на индикативно ценово предложение – Приложение № 11.