Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни и униформени обувки за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 23.05.2022г. (вкл.).

16.05.2022 • Пазарни консултации


Покана за участие в пазарни консултации

1.Технически изисквания за работни обувки цели – дамски и мъжки за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – Приложение 1;

2.Технически изисквания за работни обувки половинки – дамски и мъжки за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – Приложение 2;

3.Технически изисквания за работни обувки половинки – дамски и мъжки за „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД – Приложение 3;

4.Технически изисквания за летни униформени обувки – дамски и мъжки за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – Приложение 4;

5.Технически изисквания за зимни униформени обувки – дамски и мъжки за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – Приложение 5;

6.Спецификация за доставка на работни обувки за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – Приложение 6;

7.Спецификация за доставка на работни обувки за „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД – Приложение 7;

8.Спецификация за доставка на униформени обувки за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – Приложение 8;

9.Образец на индикативно ценово предложение – Приложение № 9.

Резултати от проведени пазарни консултации