Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специално работно облекло за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 25.05.2022г. (вкл.).

17.05.2022 • Пазарни консултации