„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на стрелкови части необходими за текущо поддържане на жп стрелки СКД, R190, 1:9-464/466 в района на ВД „Надежда“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 21.10.2020г. (вкл.).

15.10.2020 • Пазарни консултации