Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на тахогенератори за пътнически вагони за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, необходими при ремонт на вагоните собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 03.04.2023г. (вкл.).

15.03.2023 • Пазарни консултации