„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на въздушни резервоари за локомотив серия 75, от парка на филиал Септември – ЛД Пловдив“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 19.03.2021г. (вкл.).

11.03.2021 • Пазарни консултации