„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на паркинг за леки автомобили в района на ЛД Варна, ППП Горна Оряховица“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 09.03.2021г. (вкл.).

26.02.2021 • Пазарни консултации