„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Извършване на претапициране със смяна на вложката на седалките на 70 броя пътнически вагони”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 01.11.2021г. (вкл.).

21.10.2021 • Пазарни консултации