„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Капитален ремонт на пътнически вагони от серия 8597 с две обособени позиции”. Срокът за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 21.02.2022 г. (вкл.).

16.02.2022 • Пазарни консултации