„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: Охрана на входовете –изходите /подходите/ в обект „Административна сграда на ППП Пловдив, чрез електронни системи за сигурност – сигнално охранителна техника /СОТ/ с реакция от мобилен патрул, съпроводено с техническа поддръжка на изградената система за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“. Срок за пр

25.11.2020 • Пазарни консултации