Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Пране на спално бельо, одеала, работно облекло и пердета за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за период от 2 /две/ години за регион Варна ” с 1 /една/ обособена позиция. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 10.06.2022г. (вкл.).

03.06.2022 • Пазарни консултации