„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Предаване на опасен отпадък от отпадъчни нефтопродукти, образувани от дейността на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 08.01.2021г. (вкл.).

30.12.2020 • Пазарни консултации