Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Проучване на клиентската удовлетвореност, общественото мнение и поведение в ж.п. транспорт относно услугата „Превоз на пътници с железопътен транспорт“ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 07.07.2022г. (вкл.).

30.06.2022 • Пазарни консултации