Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционна софтуерна поддръжка, техническо осигуряване и системно обслужване на Система за резервации и билетоиздаване“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 18.10.2022г. (вкл.).

11.10.2022 • Пазарни консултации