„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на 12 /дванадесет/ броя цилиндрови глави за дизеловия двигател на локомотиви серия 75-000“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 02.11.2020г. (вкл.).

27.10.2020 • Пазарни консултации