Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина и пребиваване с осигурен Асистанс“ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД за двугодишен период”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 17.03.2022 г. (вкл.).

04.03.2022 • Пазарни консултации