Разработване на техническа система за централизиран контрол на влаковете на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” публичната покана е публикувана под номер 9051308 в Регистъра за публични покани към АОП на 15.03.16 г.

15.03.2016 • Публични покани