БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул.” Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава Осем "а" от ЗОП с предмет: „Застрахователни услуги чрез сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите” и „Автокаско”, с клауза „Пълно каско” на служебни моторни превозни средства, собствени и ползвани от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, публичната покана е публикувана под номер 9048385 в Регистъра за публични покани към АОП на 02.12.15 г.

02.12.2015 • Публични покани