Преминете към основното съдържание
БДЖ - Пътнически превози БДЖ - Товарни превози Холдинг БДЖ

Актуална информация

Влак № 492 11.07.2024

Закъснение на МБВ 492 (Свиленград 03:56 - София 11:00)

Международен бърз влак №492 (Свиленград 03:56 - София 11:00) увеличи закъснението си на 103 минути, след първоначално закъснение от 75 минути.

11.07.2024

Международен бърз влак №492 (Свиленград 03:56 - София 11:00) намали закъснението си на 75 минути, след първоначално закъснение от 90 минути.


11.07.2024

Международен бърз влак №492 (Свиленград 03:56 - София 11:00) намали закъснението си на 90 минути, след първоначално закъснение от 95 минути.


11.07.2024

Международен бърз влак №492 (Свиленград 03:56 - София 11:00) намали закъснението си на 95 минути, след първоначално закъснение от 108 минути.


11.07.2024

Международен бърз влак №492 (Свиленград 03:56 - София 11:00) увеличи закъснението си на 108 минути, след първоначално закъснение от 88 минути.


11.07.2024

Международен бърз влак №492 (Свиленград 03:56 - София 11:00) намали закъснението си на 88 минути, след първоначално закъснение от 93 минути.


11.07.2024

Международен бърз влак №492 (Свиленград 03:56 - София 11:00) увеличи закъснението си на 93 минути, след първоначално закъснение от 85 минути.


11.07.2024

Международен бърз влак №492 (Свиленград 03:56 - София 11:00) намали закъснението си на 85 минути, след първоначално закъснение от 93 минути.


11.07.2024

Международният/ влак № 492 (Свиленград 03:56 - София 11:00) замина от гара Свиленград с 93 минути закъснение след приключване на митническия и граничен контрол.


11.07.2024

Международният/ влак № 492 (Свиленград 03:56 - София 11:00) престоява в гара Свиленград поради късно предаване/приемане/ на влака в граничната гара. Влакът ще продължи своето движение след приключване на митническия и граничен контрол.

МБВ 492
Свиленград (03:56) - София (11:00)
Горе