„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС за период от една година”, съдържаща 4 обособени позиции за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения 04.09.2019г. (вкл.)

Покана за участие в пазарни консултации.

Техническа спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС - Приложение-1;

Спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС- Приложение №2.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения. 

   Съобщение за удължаване на срокa за предоставяне на индикативни ценови предложения.

 

   Съобщение за удължаване на срокa за предоставяне на индикативни ценови предложения

 

      Индикативно ценово предложение на Рефколд ООД 

Debug: ??x??