„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС за период от една година”, съдържаща 4 обособени позиции за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения 04.09.2019г. (вкл.)

Покана за участие в пазарни консултации.

Техническа спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС - Приложение-1;

Спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС- Приложение №2.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения. 

   Съобщение за удължаване на срокa за предоставяне на индикативни ценови предложения.

 

   Съобщение за удължаване на срокa за предоставяне на индикативни ценови предложения

 

      Индикативно ценово предложение на Рефколд ООД 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??