„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с „Доставка на четири броя анализатори на алкохол в издишвания въздух“ за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 30.07.2019г. (вкл.)

 

 

Покана за участие в пазарни консултации.

Технически изисквания - Приложение-1.

Индикативно ценово предложение на " Дрегер Сейфти България"   

 

Debug: ??x??