„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Стикери и съобщения със задължителна информация за пътниците, подмяна и нови” за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 07.08.2019г. (вкл.)

 

Покана за участие в пазарни консултации.

Техническа спецификация – Приложение №1

Списък на стикери и съобщения със задължителна информация за пътниците- Приложение №2

      Индикативно ценово предложение на "Интерком" ЕООД 

Debug: ??x??