„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за дизел-електрически локомотиви серия 07000 (ТЭ109) на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за едногодишен период”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 30.09.2019г. (вкл.)

 

 

             1.  Покана за участие в пазарни консултации.

 

 2. Техническа спецификация и условия за „Доставка на резервни части за дизел-електрически  локомотиви серия 07000 (ТЭ109)“ на   "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.– Приложение №1;

 

 

 

 

 

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??