„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на номенклатурни образци и книжа необходими за експлоатационната дейност на Дирекция „Оперативна дейност” при „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период''. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 25.09.2019г.(вкл.)

 

Покана за участие в пазарни консултации.

Техническа спецификация за доставка на номенклатурните образци и книжа, необходими на Дирекция „Оперативна дейност” при „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период - Приложение № 1

Технически изисквания към обществената поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на номенклатурни образци и книжа необходими за експлоатационната дейност на Дирекция „Оперативна дейност‘‘ при „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период'' - Приложение № 2

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения.

 

Съобщение за удължаване на срокa за предоставяне на индикативни ценови предложения.

Съобщение за удължаване на срокa за предоставяне на индикативни ценови предложения.

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??